Οδηγίες

  • Πριν την πρώτη σας επίσκεψη στο Ganesha Yoga Studio χρειάζεται να  έχετε συμπληρώσει το Ερωτηματολόγιο Υγείας και να έχετε πραγματοποιήσει τηλεφωνική επικοινωνία με το studio μας.

  • Στην περίπτωση της Restorative Yoga, χρειάζεται να επικοινωνήσετε πρώτα τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με το studio μας και να συμπληρώσετε ένα πιο εκτενές ερωτηματολόγιο. 

  • Η προσέλευση γίνεται 10 λεπτά πριν το μάθημα προκειμένου να προετοι-μαστείτε με άνεση. Αφήστε τα πράγματά σας στον ενδεδειγμένο χώρο, απενεργοποιήστε τα κινητά σας, πάρτε το στρωματάκι σας. Αποφεύγετε να μιλάτε δυνατά.

  • Σε περίπτωση καθυστέρησης,  ο δάσκαλος κρίνει αν είναι ασφαλές για εσάς και κατάλληλο για τη ροή του μαθήματος να παρακολουθήσετε το μάθημα. Σε κάθε περίπτωση περιμένετε στον προθάλαμο μέχρι το τέλος της εισαγωγικής  χαλάρωσης.

  • Παρακαλείσθε να ενημερώνετε σε περίπτωση απουσίας σας.

  • Ενημερώνετε το δάσκαλο για τυχόν τραυματισμούς ή θέματα υγείας που προκύπτουν μες στη χρονιά για να σας δώσει τις κατάλληλες παραλλαγές.

  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε φροντίσει  την προσωπική σας υγιεινή κι αποφύγετε  έντονα αρώματα.

  • Αφήνετε το χώρο καθαρό και τακτοποιημένο.